dr. Liina Krünvald

Restauratiivse hambaravi eriarst
Proteesimine, implantaatproteesid, juureravi mikroskoobiga, hambaravi.

Praegune töökoht

Tartu Ülikool, stomatoloogilise ortopeedia assistent, Ode hambakliinik

Haridus

Hugo Treffneri Gümnaasium lõpetatud 1993
Tartu Ülikooli stomatoloogia eriala lõpetatud 1998. a., internatuur lõpetatud 1999. a., kliinilise hambaravi residentuur lõpetatud 2004. a.

Keelteoskus

eesti, inglise ja vene keel kõnes ja kirjas

Teenistuskäik

 • 2005 - ka TÜ arstiteaduskond, stomatoloogilise ortopeedia assistent
 • 2002 - ka ODE hambakliinik 1999-2004 Tartu Ülikool, kliinilise hambaravi residentuur
 • 1998 - 2002 Maxilla hambakliinik
 • 1998 - 1999 Tartu Ülikool, internatuur

Teaduslik ja arendustegevus

 • 1996 aastal osalesin Tartu maakonna 12-aastaste lastel DMFS indeksi (näitab hammaskonna haaratust kaariesest) määramisel, juhendaja Silvia Russak.
 • Residentuuri ajal valminud referaat: “Lokaal-anesteetikumid hambaravis”, maht 50 lehekülge, juhendaja Aili Tuhkanen
 • Residentuuri lõputööks: “Implantaatproteesid hambaravis”, maht 138 lehekülge, refereeritud allikaid 90, juhendaja Ülo Pintson
 • 2005 aastal koostöös Ülo Pintsoniga ettekanne Eesti Hambaarstide Päevadel: “Integreeritud raviplaani koostamine”
 • 2007 täiendusloeng hambaraviassistentidele “ Jäljendmaterjalid ja jäljendamine hambaravis”
 • 2008 koostöös Ülo Pintsoniga “Totaalprotees implantaatidel” densply Friadent koolituspäeval
 • 2009 koostöös Ülo Pintsoniga ettekanne Eesti Hambaarstide Päevadel “Kuidas muuta totaalprotees patsiendile atraktiivseks”

Õppetöö

 • 2003 sügissemestril juhendasin III kursuse proteetilise hambaravi praktikume(teema: kroonide ja sildproteeside preparatsioon fantoommudelitel), maht 42 tundi , üliõpilaste arv 12
 • 2003 kevadsemestril juhendasin V kursuse proteetilise hambaravi praktikumi ja II kursuse proteetilise hambaravi praktikumi (hammaste morfoloogia ja oklusiooniõpetus), maht kokku 72 tundi, üliõpilaste arv 25.
 • 2004 kevadsemestril juhendasin III kursuse proteetilise hambaravi praktikume(teema:kroonid ja sildproteesid) maht 42 tundi, üliõpilaste arv 12
 • 2005 kevadsemestril juhendasin III kursuse proteetilise hambaravi praktikumi, maht 120 tundi, üliõpilaste arv 42
 • 2006 sügissemestril juhendasin IV kursuse proteetilise hambaravi praktikume, maht 170 tundi, üliõpilaste arv 40, V kursuse proteetilise hambaravi praktikume, maht 72 tundi, üliõpilaste arv 8
 • 2007 kevadsemestril juhendasin IV kursuse proteetilise hambaravi praktikume, maht 170 tundi, üliõpilaste arv 40, V kursuse proteetilise hambaravi praktikume, maht 72 tundi, üliõpilaste arv 8
 • 2007 aastal 2 lõputöö juhendamine 2008 IV ja V kursuse proteetilise hambaravi praktikumid mahus 366 tundi

Erialane täiendus

2002

 • Ülo Pintson “Hamba eemaldamise kunst”
 • Peteris Apse “Totaalprotees”
 • O. Salum”Kombineeritud proteetika hambarvis “
 • E-R Pähkla, T. Koppel “ Süsteemsete antibiootikumide kasutamine hambaravis”
 • O. Salum “Panuste valmistamine “
 • T. Seedre “Sagedamini esinevad suulimaskesta haigused. Diagnostika, differentsiaaldiagnostika ja ravi”
 • Mikko Lindfors “IPS Empress basic kurs”
 • Tiina Oviir , Indrek Truija “Hammaste traumad. Hambaravi juriidiline ja majanduslik keskkond Eestis”
 • “Baltic Workshop on Osseointegrated Dental Implants“, Riia

2004

 • Ü. Pintson, A. Laugamets A. Öpik “ Vältimatu abi hambaarsti praktikas”
 • Eesti Hambaarstide Päevad 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2003, 2004
 • “Implantaadid” Pietro Cacciamani
 • viibisin täiendusel Uppsala proteesi, parodontoloogia ja endodontoloogia erikliinikus

2006

 • Zyrich European Assisiation for Osseointergation aastakonverents
 • A. Järvinen, M. Salmenkivi Ortopantomograph OP100/200 D and Sigma M sensor Users Training, Tuusula

2007

 • The 1-st Baltic Scientific Conference of Dentistry
 • Praktiline implantoloogia seminar “Planeerimisest rakenduseni”, Densply Friadent konverents
 • implantoloogia seminar “ Planeerimine ja sobivus implantoloogias”, Densply Friadent konverents
 • “Jäljend kui infokandja hambaravi ja – labori vahel”, Dr. Burkhardt Kastner Tartus
 • “ Büügelproteesi konstruktsioon ja biomehhaanika .Freesitud lukud, nende õige valik ,paigutus ja funktsioon”, Klaus-Dittmar Tartus
 • “Management of endodontic pain”, Leo Tjäderhane Tartus
 • “ Klaasfiibertihvtide kasutamine hambaravis.Probleemid ja lahendused jäljendamisel ja tsementeerimisel”, Pauli Varpavaara Tartus
 • Tsentraalsuhte määramine hambutus suus , Eesti Hambaproteesimise Selts
 • The Annual meeting of European Association for Osseointegration Barcelona
 • Shahnavaz Dannert SimPlant Planner Trainig, Stockholm

2008

 • Densply Friadent Orcan Yüksel “ Ilu ja kiiruse kontseptsioon implantoloogilise ravi protseduurides”
 • Hambaarstide Päevad
 • EHP eelkursus Endodontia
 • osalemine pilootprojektis EGOHID
 • EHL implantoloogia ja parodontoloogiaalane koolitus
 • Materialise Dental Simplant Academy World Conference, Vienna
 • Densply Friadent “Esteetika ja Funktsioon planeerimisest teostuseni”

2009

 • Sten Kvarfortd, Ulf Larsson “Hambumuskaped ja nende erinevad näidustused”
 • “Future Trends in Implantology” P. Östman, F. Tromp, A. Garajev, A. Salo
 • Eesti hambaarstide Päevad
 • EHP eelkursus “Diagnostiline vahatamine”
 • Europerio 6 Congress, Stockholm
 • 18th Annual Meeting of the European Association for Osseointegration, Monaco