dr. Ülle Voog-Oras

Meditsiinidoktor, alalõualiigese haiguste spetsialist
Alalõualiigese haiguste ravi, proteesimine

Haridus

 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond stomatoloogia eriala (1992; MD), 
 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond – internatuur (1993), 
 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond – residentuur (1997; ortopeedilise stomatoloogia kliiniline spetsialist), 
 • Karolinska Institutet, Rootsi (2000; Litsensiaadikraad), 
 • Karolinska Institutet, Rootsi (2003; Meditsiinidoktori kraad), 
 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond venia legendi ( 2006).

Teenistuskäik

Kliinilise hambaravi tööga tegelen alates 1993.a ja hammaste proteesimisega alates 1995.a. Alalõualiigese haigetega tegelen süvendatult alates 1998.a. Paralleelselt patsientide diagnostika ja raviprobleemidega tegelen Tartu Ülikooli arstiteadus-konnas tudengite õpetamise ja teadustööga mälumisfüsioloogia valdkonnas.

Peamiseks teadustöö uurimisvaldkonnaks on alalaõua-liigese haaratus süsteemsete sidekoehaiguste poolt peatähelepanuga valu tekkele ja kudede destruktsioonile.

Olulisemad publikatsioonid

 • Voog Ü, Alstergren P, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Immediate effects of the serotonin antagonist granisetron on temporomandibular joint pain in patients with systemic inflammatory disorders. Life Sciences 2000;68:591-602. Medline
 • Ernberg M, Voog Ü, Alstergren P, Lundeberg T and Kopp S. Plasma and serum serotonin levels and their relationship to orofacial pain and anxiety in fibromyalgia. Journal of Orofacial Pain 2000;14: 37-46. Medline
 • Voog, Ü.; Leibur, E.; Eliasson, S.; Alstergren, P.; Kopp, S; Kallikorm, R. (2000). Põletiku mediaatorite seos alalõualiigese röngtenoloogiliste muutustega reumatoidartriidi haigetel. Eesti Arst.2000;79:574 – 575.
 • Voog, Ü.; Leibur, E.; Kallikorm, R.; Alstergren, P.; Kopp, S. (2000). Pain and inflammation of the rheumatic temporomandibular joint. Journal of Dental Research. 2000;79:1290 – 1290.
 • Voog, Ü.; Alstergren, P.; Eliasson, S.; Leibur, E.; Kallikorm, R.; Kopp, S. (2001). Proinflammatory mediators and temporomandibular joint radiographic changes in rheumatoid arthritis. Journal of Dental Research. 2001;80:1267 – 1267.
 • Voog Ü, Alstergren P, Eliasson S, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Inflammatory mediators and radiographic changes in temporomandibular joints with rheumatoid arthritis. Acta Odontol Scand 2003;60:57-65. Medline
 • Voog Ü, Alstergren P, Eliasson S, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Impact of temporomandibular joint pain on activities of daily living in patients with temporomandibular joint involvement of rheumatoid arthritis. Acta Odontol Scand. 2003;61:278-82. Medline
 • Voog Ü, Alstergren P, Eliasson S, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. The progression of radiographic changes in the temporomandibular joints of patients with rheumatoid arthritis in relation to inflammatory markers and mediators in the blood. Acta Odontol Scand. 2004;62:7-13. Medline
 • Voog Ü, Alstergren P, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Influence of serotonin on the analgesic effect of granisetron on temporomandibular joint arthritis. Mediators Inflamm. 2004;13:373-6. Medline
 • Kaselo E., Jagomägi T., Voog Ü. Malocclusion and need for orthodontic treatment in patients with Temporomandibular Dysfunction. Stomatologija. 2007;9(3):79-85. Medline
 • Soots M., Soomlais I., Tarassov T., Kaselo E., Voog Ü. Alalõualuu bilateraalse sagitaalse osteotoomia läbinud patsientide järelkontroll vaadatuna tüsistuste aspektist . Eesti Arst, 2007, 681 – 682.
 • Tsõmbalova, I.; Voog, Ü. Müogümnastika toimest erinevate reumaatiliste haiguste puhul. Eesti Arst, 2007, 681 – 681.
 • Leibur E, Jagur O, Müürsepp P, Veede L, Voog-Oras Ü. Long-term evaluation of arthroscopic lysis and lavage of temporomandibular joint disorders. J Craniomaxillofac Surg (vastu võetud avaldamiseks)
 • Leibur E, Voog-Oras Ü. Temporomandibulaar-liigese osteoartriidi ravi võimalused. Eesti Arst (vastu võetud avaldamiseks)
 • Veede L, Voog-Oras Ü, Leibur E. Temporomandibulaarliigese anküloos. Haigusjuhu kirjeldus Eesti Arst (vastu võetud avaldamiseks)

Tunnustused

 • Baltimaade Teaduslik Hambaravi Konverents 2008. Parima posteri auhind.
 • Ernst Jaaksoni Mälestusfond Tartu Ülikoolis 2007. Stipendium.
 • Ü. Voog, P. Alstergren, S. Eliasson, E. Leibur, R. Kallikorm, S. Kopp. The progression of radiographic changes in the temporomandibular joints of patients with rheumatoid arthritis in relation to inflammatory markers and mediators in the blood. Acta Odontol Scand. 2004;62:7-13 auhinnati ajakirja Acta Odontologica Scandinavica poolt 2005.a., kui aasta parim artikkel.
 • Sama artikkel pälvis tunnustuse ka Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery poolt välja antava Julius von Szymanowski auhinna näol, kui parim teaduslik artikkel (2005).
 • Eesti Teaduste Akadeemia II auhind litsensiaaditöö eest “Temporomandibular joint involvement by rheumatoid arthritis with reference to modulation by tumor necrosis factor α and serotonin” (2001).

Teaduslik, organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • alates 1992.a.  olen Eesti Stomatoloogide Seltsi liige, 
 • 1997-2000 kuulusin Eesti Stomatoloogide Seltsi volikokku, 
 • alates 2002.a. kuulun Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Balti Näo-Lõualuu- ja Plastikakirurgide Assotsiatsioon) ridadesse
 • alates 2003.a. olen International Association for Dental Research (IADR; Ülemaailmne Hambaarstide Teaduslik Assotsiatsioon) ja IARD Neuroscience group (Neuroteaduste selts) liige. 
 • 2004.a. kuulun Eesti Suu- ja Näo-lõualuukirurgia Seltsi ja Eesti Valu Seltsi. 
 • alates 2006.a. olen valitud Eesti Hambaarstide Liidu volikogusse.
 • alates 2005. a. olen ajakirja “Stomatologija”(Baltic Dental and Maxillofacial Journal) toimetuse kolleegiumi liige.
 • 2006. a. kuulusin The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry korraldustoimkonda.

Hetkel on väga aktuaalsel kohal koostöö jätkamine Rootsi Stockholmi Karolinska Instituudi Suuõõnefüsioloogia osakonna, Norra Oslo Ülikooli Hambaravi teaduskonna ja Soome Tampere Regea’ga (Institute for Regenerative Medicine), et parandada ja täiustada alalõualiigese patsientide diagnostika ja ravivõimalusi.

Erialane enesetäiendus (viimased 5 aastat)

Konverentsidest-kongressidest osavõtt:

 • Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna Aastakonverents (2004, 2005, 2006 Tartu)
 • Eesti Hambaarstide Päevadel (2003, 2004, 2005, 2006, 2008 Tartu)
 • SA Tartu Ülikooli Kliinikum Täienduskonverents ”Kliinik” (2007 Tartu).
 • General Session and Exhibition of the International Association of Dental Research (2003 Göteborg, Rootsi; 2004 Honolulu, USA).
 • The 5th Congress of the Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (2005 Kaunas, Leedu)
 • Eesti Reumatoloogide Seltsi konverents ”Reumaatilised haigused ja tänapäev” (2005 Tallinn)
 • 31st Annual Meeting of the Association for Dental Education in Europe (2005 Ateena, Kreeka)
 • The Joint Meeting of the International Association for Dental Research CED/NOF (2005 Amsterdam, Holland)
 • Annual Meeting of the Association for Dental Education in Europe (2005 Athens, Kreeka; 2006 Krakow, Poola)
 • The Third Tissue Engineering Symposium (2006 Tampere, Soome)
 • Development Oral Health research cooperation program within Internet-based environment. Nordplus Neighbour 2005-2006 conference (2006 Riga, Läti)
 • 5th Congress of Baltic Orthodontic Association (2006, Tallinn, Eesti)
 • The 1st Baltic Scientific Conference of Dentistry (2006, Pärnu, Eesti)
 • The 18th Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery (2006, Barcelona, Hispaania)
 • 8th Joint Symposium Rostock-Riga. Main topic. Pathology and Surgery of Salivary Glands(2006, Riga, Läti)

Lisaks eelpool mainitud konverentsidele olen osalenud järgmistel erialastel enesetäiendamistel:

 • 2004 07.veebr. Eesti Valu Seltsi seminar “Eesti valukliinik 2004”, Tartu, Eesti.
 • 2004. 26.aug. “Parodont ja proteetika: parodondi kudede ettevalmistamisest taastavateks protseduurideks ja endodontiliseks raviks”, Tartu, Eesti
 • 2004, 01.nov. “Alalõualiigese haiguste kursus edasijõudnutele”, Tallinn, Eesti
 • 2004, 19.nov. Eesti Stomatoloogia Seltsi loengupäev, Tartu, Eesti
 • 18.03 – 14.04.2005 TÜ täienduskoolitus “Õpetamine avatud ülikoolis II (Esinemisoskused)”
 • 01.04.2005 Eesti Stomatoloogia Selts. Loengupäev
 • 14.06.2005 Tartu Ülikool ja Eesti Stomatoloogia Selts. Loengupäev
 • 25.08.2005 Eesti Stomatoloogia Selts. Kursus “Endodontia”
 • 17.09.2005 The Joint Meeting of the International Association for Dental Research CED/NOF workshop “Writing and Publishing a Scientific Paper” (Amsterdam, Holland)
 • 20.10.2005 Eesti Valu Selts. Loengupäev “Valunädal”.
 • 08.11.2005 GlaxoSmithKline Eesti OÜ “Seksuaalsel teel levivad infektsioonid suu limaskestal. Herpes-stomatiit”
 • 15.12.2005 SA TÜK Kliinilise Eetika Komitee koolitustsükli I koolitus “Arst-õde-haige suhted ja neid mõjutavad faktorid”.
 • 19.12.2005 Eesti Ortodontide Selts “Ortodontia loengupäev”
 • 19.01.2006 SA TÜK Kliinilise Eetika Komitee koolitustsükli II koolitus “Eetilised probleemid meditsiinis”.
 • 16.02.2006 SA TÜK Kliinilise Eetika Komitee koolitustsükli III koolitus “Käitumine ja toimetulek kriisis”.
 • 16.01-26.02.2006 veebipõhine täienduskoolitusprogramm “E-õppe metoodikad ja õpikeskonnad”
 • 26.09.2006 Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon, Eesti Valu Selts; Tartu, Eesti “Eakate valu”
 • 18.04.2007 Eesti Stomatoloogia Selts. Loeng-seminar “Alalõualiigese radioloogiast”