Proteesimine

Miks on vajalik puuduvate hammaste asendamine ning hammaste õige kuju taastamine? Millal midagi soovitada?

Kroonimine

on hamba katmine püsiva materjaliga, mis taastab hamba tugevuse ja ilu. Krooni tegemiseks tuleb hammast ümberringi 1.5-2 mm vähemaks lihvida, et krooni materjalile ruumi saada. Kroon fikseeritakse hamba külge spetsiaalse
liimiga ning suust teda eemaldada ei saa.

Hamba katmine krooniga on soovitav:

 • kui hammas on juureravitud
 • koosneb suures osas täidisest
 • hambumuskõrguse taastamine
 • hamba asendi ja värvi korrigeerimine

Tihvthambad

Kui järel on ainult hambajuur, siis on sedagi teatud tingimustel võimalik edukalt taastada. Selleks liimitakse krooni toestamiseks hambajuure sisse fiibertihvt või laboris valmistatud metallist või tsirkooniumist tihvt.

Sild

on puuduva hamba asendamiseks mõeldud protees, mis toetub naaberhammastele ja on kindlalt fikseeritud (hammastele liimitud). Silla valmistamiseks peab naaberhambad lihvima ja krooniga katma, mis on ka silla puuduseks.
Sild on soovitav teha, kui naaberhambad vajavad krooniga katmist, kui patsient ei soovi hamba asendamist implantaadiga või kui implantaati ei saa paigaldada.

Büügelprotees

(nn. peenemat tüüpi ärakäiv protees)

Büügelprotees on metallist karkassiga ja tavalisest, üleni plastmassist tehtud, proteesist väiksemate mõõtmetega. Proteesi aitavad paigal hoida metallist klambrid, mis haaravad ümber hamba. Proteesi on vaja puhastamiseks suust ära võtta ja peab arvestama suurema ebamugavusega fikseeritud proteesidega võrreldes.

Plaatprotees  (ärakäiv protees)

on üleni plastmassist protees, mis ei toetu üldse hammastele, vaid ainult igemetele. Valmis-tatakse, kui kõik või suurem osa hammastest on puudu. Kuna see protees kiirendab luukadu ja mõjub halvasti igemetele, siis ei soovitata seda pikemaajaliselt, vaid kasutatakse tänapäeval enamasti lühiajaliselt ajutise proteesina. Vajab sagedast kontrolli ja sättimist.

Kombineeritud proteesitöö

puhul kombineeritakse erinevat liiki proteese. Näiteks osa hambaid taastatakse kroonide või sildadega ning osa hambaid asendatakse suust eemaldatava proteesiga. Kasutusmugavus on täielikult ärakäivate proteesidega võrreldes väga hea. Kombineeritud proteese soovitatakse, kui kõiki hambaid pole võimalik suust eemaldatavate proteesidega asendada.

Laminaadid

on õhukesed portselanist “koorikud”, mis aitavad parandada hammaste asendit või värvi (kui valgendamine ei aita). Laminaadi tegemiseks peab hamba eesmist külge lihvima 0,3 – 0,6mm õhemaks.

Laboris valmistatavad täidised ehk panused

Tavalistest täidistest märgatavalt vastupidavamad on laboris tehtud täidised ehk panused, mille arst tsementeerib hambasse. Panuseid tehakse kullasulamist ning portselanist.

Implantaatidega proteesid

Puuduva hamba asendamiseks on kõige parem variant implantaat. Implantaatidest on abi nii üksikute kui ka kõigi hammaste puudumisel.

Implantaatidega proteeside eelised:

 • Luu säilitamine
 • Vertikaalse oklusiooni kõrguse saavutamine ja säilitamine
 • Näo esteetika (lihastoonuse) säilitamine
 • Esteetika paranemine
 • Parem foneetika
 • Parem oklusioon
 • Suurem proteesi edukus
 • Suurem mälumisefektiivsus
 • Proteesi mõõtmed väiksemad (suulagi, proteesi ääred)
 • Eemaldatavate proteeside suurem stabiilsus
 • Proteeside pikem kasutusaeg
 • Ei ole vaja kahjustada naaberhambaid
 • Püsivamad restauratsioonid
 • Parem psüühiline seisund

Implantaatide püsimine (survival rate) on 5 aasta järel 90…98 % ja 10 aasta järel 89… 95 %.
Tulemuslikkuse % (success) on veidi väiksem.

Mitmed riskifaktorid suurendavad ebaedu: hõre luu, ülemäärane koormus, suitsetamine, mõned süsteemsed haigused

 

Broneeri aeg


Restauratiivse hambaravi eriarst - Hambaravi | Implantaatproteesid | Juureravi mikroskoobiga Riia tn kliinik | Ülikooli tn kliinik liina@ode.ee »
Hambaarst - Hambaravi | Implantaatproteesid | Proteesimine Riia tn kliinik ilmar@ode.ee »
Restauratiivse hambaravi eriarst - Hambaravi | Implantaatproteesid | Proteesimine Riia tn kliinik | Ülikooli tn kliinik tanel@ode.ee »
Hambaarst - Hambaravi | Juureravi | Proteesimine Riia tn kliinik | Ülikooli tn kliinik siim@ode.ee »

© 2022 Ode.ee | kodulehe tegemine vvunk