dr. Janne Tiigimäe-Saar

Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid

dr. Janne Tiigimäe-Saar – Suu-, näo- ja lõualuukirurg RIIA TÄNAVA KLIINIKUS. Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid, spetsialiseerunud implantatsioonile ja luu ning pehmete kudede plastilistele operatsioonidele.

Haridus

 • 2002 – 2009 Residentuur, näo- ja lõualuudekirurgia.
 • 1997 – 2002 Tartu Ülikool. Arstiteaduskond, stomatoloogia. (cum laude)

Erialane täiendus

Erinevad täiendkoolitused nii Eestis kui välismaal.

Uurimustöö

 • “Tursete profülaktika prednisoloniga tarkusehambaoperatsioonide puhul”.
 • “Kaasasündinud huule-suulae-alveolaarjätke-lõhedega laste alveolaarjätkelõhe kirurgiline ravi luuplastika teel”.

Ettekanded

 • 2001 aasta TÜ Stomatoloogia üliõpilaste kevadseminaril ettekanne: “Luu siirdamine crista iliacalt alveolaarluule”.
 • 10.10.2001 üliõpilaste teaduskonverentsil ettekanne: “Kaasasündinud huule-suulae-alveolaarjätke-lõhedega laste alveolaarjätkelõhe kirurgiline ravi luuplastika teel”.

Publikatsioonid

Ajakirjas EESTI ARST (2001. aasta septembrikuu väljaandes) ilmunud teesid teaduskonverentsil ettekantud uurimustööst: “Kaasasündinud huule-suulae-alveolaarjätke-lõhedega laste alveolaarjätkelõhe kirurgiline ravi luuplastika teel”.

Seltsid

 • 1999 – 2002 Eesti Hambaarsti Üliõpilaste Liidu liige.
 • alates 2003 Eesti Näo-lõualuudekirurgia Seltsi liige.
 • alates 2008 Euroopa Näo-lõualuudekirurgia Assotsiatsiooni liige.

dr. Oksana Ivask

Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid

dr. Oksana Ivask – Meditsiinidoktor, suu-, näo- ja lõualuukirurg RIIA TÄNAVA KLIINIKUS. Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid, alalõualiigese kirurgiline ravi, alalõuaiigese haiguste kirurgiline ravi, tarkusehammaste eemaldamine.

Erialane täiendus

Erinevad täiendkoolitused nii Eestis kui välismaal.

dr. Ülo Pintson

Suu-, näo- ja lõualuukirurg

dr. Ülo Pintson – Suu-, näo- ja lõualuukirurg RIIA TÄNAVA KLIINIKUS. Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid, spetsialiseerunud implantatsioonile ja luu ning pehmete kudede plastilistele operatsioonidele.

Haridus

 • Lõpetas 1986. aastal Tartu Ülikooli arst-stomatoloogina.
 • 1986-1987 internatuur Tartu Maarjamõisa Haiglas suu-, näo- ja lõualuukirurgia alal.
 • 1987 alates suu-, näo- ja lõualuukirurg.

Töökohad

 • Ode Hambakliinik: alates asutamisest 1990.aastal suu-, näo- ja lõualuukirurg ja juhataja.
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Näo- lõualuude kirurgia osakond: arst-õppejõud.
 • Töötanud Tartu Ülikooli stomatoloogia kliinikus assistendina 1986–2006.
 • Euroopa Näo-lõualuukirurgide Assotsiatsiooni, Eesti Näo- lõualuukirurgide Seltsi, Eesti Hambaarstide Liidu juhatuse liige.

Erialane täiendus

Erinevad täiendkoolitused nii Eestis kui välismaal.

dr. Marianne Soots

Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid

dr. Marianne Soots – Suu-, näo- ja lõualuukirurg RIIA TÄNAVA KLIINIKUS. Kirurgilised protseduurid ja operatsioonid, spetsialiseerunud lastekirurgiale ja ortodontilistele operatsioonidele, tarkusehammaste eemaldamine.

Erialane täiendus

Erinevad täiendkoolitused nii Eestis kui välismaal.

dr. Ülle Voog-Oras

Alalõualiigese haiguste spetsialist

dr. Ülle Voog-Oras – Meditsiinidoktor, alalõualiigese haiguste spetsialist RIIA TÄNAVA KLIINIKUS.

Haridus

 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond stomatoloogia eriala (1992; MD),
 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond – internatuur (1993),
 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond – residentuur (1997; ortopeedilise stomatoloogia kliiniline spetsialist),
 • Karolinska Institutet, Rootsi (2000; Litsensiaadikraad),
 • Karolinska Institutet, Rootsi (2003; Meditsiinidoktori kraad),
 • Tartu Ülikooli arstiteaduskond venia legendi ( 2006).

Teenistuskäik

Kliinilise hambaravi tööga tegelen alates 1993.a ja hammaste proteesimisega alates 1995.a. Alalõualiigese haigetega tegelen süvendatult alates 1998.a. Paralleelselt patsientide diagnostika ja raviprobleemidega tegelen Tartu Ülikooli arstiteadus-konnas tudengite õpetamise ja teadustööga mälumisfüsioloogia valdkonnas.

Peamiseks teadustöö uurimisvaldkonnaks on alalaõua-liigese haaratus süsteemsete sidekoehaiguste poolt peatähelepanuga valu tekkele ja kudede destruktsioonile.

Olulisemad publikatsioonid

 • Voog Ü, Alstergren P, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Immediate effects of the serotonin antagonist granisetron on temporomandibular joint pain in patients with systemic inflammatory disorders. Life Sciences 2000;68:591-602. Medline
 • Ernberg M, Voog Ü, Alstergren P, Lundeberg T and Kopp S. Plasma and serum serotonin levels and their relationship to orofacial pain and anxiety in fibromyalgia. Journal of Orofacial Pain 2000;14: 37-46. Medline
 • Voog, Ü.; Leibur, E.; Eliasson, S.; Alstergren, P.; Kopp, S; Kallikorm, R. (2000). Põletiku mediaatorite seos alalõualiigese röngtenoloogiliste muutustega reumatoidartriidi haigetel. Eesti Arst.2000;79:574 – 575.
 • Voog, Ü.; Leibur, E.; Kallikorm, R.; Alstergren, P.; Kopp, S. (2000). Pain and inflammation of the rheumatic temporomandibular joint. Journal of Dental Research. 2000;79:1290 – 1290.
 • Voog, Ü.; Alstergren, P.; Eliasson, S.; Leibur, E.; Kallikorm, R.; Kopp, S. (2001). Proinflammatory mediators and temporomandibular joint radiographic changes in rheumatoid arthritis. Journal of Dental Research. 2001;80:1267 – 1267.
 • Voog Ü, Alstergren P, Eliasson S, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Inflammatory mediators and radiographic changes in temporomandibular joints with rheumatoid arthritis. Acta Odontol Scand 2003;60:57-65. Medline
 • Voog Ü, Alstergren P, Eliasson S, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Impact of temporomandibular joint pain on activities of daily living in patients with temporomandibular joint involvement of rheumatoid arthritis. Acta Odontol Scand. 2003;61:278-82. Medline
 • Voog Ü, Alstergren P, Eliasson S, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. The progression of radiographic changes in the temporomandibular joints of patients with rheumatoid arthritis in relation to inflammatory markers and mediators in the blood. Acta Odontol Scand. 2004;62:7-13. Medline
 • Voog Ü, Alstergren P, Leibur E, Kallikorm R and Kopp S. Influence of serotonin on the analgesic effect of granisetron on temporomandibular joint arthritis. Mediators Inflamm. 2004;13:373-6. Medline
 • Kaselo E., Jagomägi T., Voog Ü. Malocclusion and need for orthodontic treatment in patients with Temporomandibular Dysfunction. Stomatologija. 2007;9(3):79-85. Medline
 • Soots M., Soomlais I., Tarassov T., Kaselo E., Voog Ü. Alalõualuu bilateraalse sagitaalse osteotoomia läbinud patsientide järelkontroll vaadatuna tüsistuste aspektist . Eesti Arst, 2007, 681 – 682.
 • Tsõmbalova, I.; Voog, Ü. Müogümnastika toimest erinevate reumaatiliste haiguste puhul. Eesti Arst, 2007, 681 – 681.
 • Leibur E, Jagur O, Müürsepp P, Veede L, Voog-Oras Ü. Long-term evaluation of arthroscopic lysis and lavage of temporomandibular joint disorders. J Craniomaxillofac Surg (vastu võetud avaldamiseks)
 • Leibur E, Voog-Oras Ü. Temporomandibulaar-liigese osteoartriidi ravi võimalused. Eesti Arst (vastu võetud avaldamiseks)
 • Veede L, Voog-Oras Ü, Leibur E. Temporomandibulaarliigese anküloos. Haigusjuhu kirjeldus Eesti Arst (vastu võetud avaldamiseks)

Tunnustused

 • Baltimaade Teaduslik Hambaravi Konverents 2008. Parima posteri auhind.
 • Ernst Jaaksoni Mälestusfond Tartu Ülikoolis 2007. Stipendium.
 • Ü. Voog, P. Alstergren, S. Eliasson, E. Leibur, R. Kallikorm, S. Kopp. The progression of radiographic changes in the temporomandibular joints of patients with rheumatoid arthritis in relation to inflammatory markers and mediators in the blood. Acta Odontol Scand. 2004;62:7-13 auhinnati ajakirja Acta Odontologica Scandinavica poolt 2005.a., kui aasta parim artikkel.
 • Sama artikkel pälvis tunnustuse ka Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery poolt välja antava Julius von Szymanowski auhinna näol, kui parim teaduslik artikkel (2005).
 • Eesti Teaduste Akadeemia II auhind litsensiaaditöö eest “Temporomandibular joint involvement by rheumatoid arthritis with reference to modulation by tumor necrosis factor α and serotonin” (2001).

Teaduslik, organisatsiooniline ja erialane tegevus

 • alates 1992.a.  olen Eesti Stomatoloogide Seltsi liige,
 • 1997-2000 kuulusin Eesti Stomatoloogide Seltsi volikokku,
 • alates 2002.a. kuulun Baltic Association for Maxillofacial and Plastic Surgery (Balti Näo-Lõualuu- ja Plastikakirurgide Assotsiatsioon) ridadesse
 • alates 2003.a. olen International Association for Dental Research (IADR; Ülemaailmne Hambaarstide Teaduslik Assotsiatsioon) ja IARD Neuroscience group (Neuroteaduste selts) liige.
 • 2004.a. kuulun Eesti Suu- ja Näo-lõualuukirurgia Seltsi ja Eesti Valu Seltsi.
 • alates 2006.a. olen valitud Eesti Hambaarstide Liidu volikogusse.
 • alates 2005. a. olen ajakirja “Stomatologija”(Baltic Dental and Maxillofacial Journal) toimetuse kolleegiumi liige.
 • 2006. a. kuulusin The 1st Baltic Scientific Conference in Dentistry korraldustoimkonda.

Hetkel on väga aktuaalsel kohal koostöö jätkamine Rootsi Stockholmi Karolinska Instituudi Suuõõnefüsioloogia osakonna, Norra Oslo Ülikooli Hambaravi teaduskonna ja Soome Tampere Regea’ga (Institute for Regenerative Medicine), et parandada ja täiustada alalõualiigese patsientide diagnostika ja ravivõimalusi.

Erialane täiendus

Erinevad täiendkoolitused nii Eestis kui välismaal.

© 2024 Ode.ee | kodulehe tegemine vvunk